Protegim amb rigor

Centre de Control Operatiu
Centre de Control Operatiu

Centre de Control Operatiu

A PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA disposem d'un modern sistema informàtic capaç de generar els quadrants de forma automàtica, garantint d'aquesta manera una objectivitat i major igualtat en la distribució de torns, lliurances, nocturnitats, etc ...

Organització i funcionament

L'Organització i control d'aquest Departament operatiu, va a càrrec d'un qualificat equip de persones que formats en el si de la plantilla de l'Empresa, reuneixen l'experiència, formació i qualitats necessàries, per a exercir aquestes funcions amb total garantia.

Amb caràcter trimestral, es realitzen reunions amb els diferents centres de treball, per a l'anàlisi dels problemes derivats de l'operativa de cada servei. De l'estudi posterior, es passa informació al client, perquè aquest disposi dels elements de judici necessaris, per a la millor utilització del servei de Vigilància de què disposa.

D'altra banda, aquest control, ens permet detectar el comportament de cada Vigilant de Seguretat en cada centre de treball i d'aquesta manera detectar i remeiar possibles errors en la conducta del Vigilant de Seguretat.

Contacti amb PHOENIX Vigilancia y Seguridad | Opción A Gedes Servicios Generales

© 2023 Phoenix Vigilancia y Seguridad S.A. - Tots els drets reservats
iPortal8 Kdweb