Enviando denuncia...

Protegemos con rigor

Canal de denuncias

Tipo denuncia:

Nombre y apellidos (*):

Vinculación con el grupo (*):

UUNN (*):

Centro de trabajo (*):

Pais (*):

Datos contacto (*):

Descripción detallada de la irregularidad (*):

Persona o personas responsables de la irregularidad (*):

Momento en el que ocurió e indicar si en la actualidad sigue ocurriendo (*):

Certificar el impacto en los estados financieros (*):

Otra información (*):

Documentación aportada:

He leido y acepto los términos legales

 

Les dades personals que faciliti seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Bufete Gonzalez Oliver, S.L.P., amb domicili a Avinguda Diagonal núm. 429, 2a planta – 08036 de Barcelona- info@gonzalezoliver.es, amb la finalitat de gestionar la seva comunicació, realitzar la investigació dels fets denunciats, adoptar les mesures correctives pertinents, i en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment. Les dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran comunicades a cap tercer, llevat que resultessin imprescindibles per a la investigació dels fets denunciats (com ara les persones corresponents a les respectives empreses que formen part del Grup Phoenix). La base jurídica que legitima aquest tractament és la necessitat per a lexercici duna missió dinterès públic, com és la prevenció dinfraccions penals i de la responsabilitat penal de les persones jurídiques que integren el Grup Phoenix. Les dades seran tractades amb les finalitats indicades durant el termini necessari per a la seva investigació d'acord amb el que estableix la normativa vigent. En tot moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte a les dades personals que heu facilitat, a través de correu postal a l'adreça indicada, aportant còpia del vostre DNI o document equivalent, i identificant-vos com a usuari del formulari de canal de denúncies de www.phoenix.es En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant del Delegat de Protecció de dades del Grup Phoenix.

Central - Barcelona

C/ Travesía Industrial, 149 4 A 2
08907 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel: 933 633 326
Fax: 934 053 022

www.phoenix.es

e-mail: info@phoenix.es

Delegación Vila-Seca - Tarragona

C/ de Vilafortuny, 22-A Nau 7-A
Parc Tecnològic Alba
43480 Vila-Seca
tel: 977 29 27 33

 

Delegación Lleida

C/ Girona, 3
25005 Lleida
tel: 973 27 90 32

Delegación Girona

C/ dels Impressors Oliva, local 2A
17005 Girona
tel: 972 20 99 65

Contacte con PHOENIX Vigilancia y Seguridad | Opción A Gedes Servicios Generales

© 2023 Phoenix Vigilancia y Seguridad S.A. - Todos los derechos reservados
iPortal8 Kdweb